Dil Eğitimi

Dil Eğitimi

Saray Eğitim Kurumlarında
ETKİN YABANCI DİL EĞİTİMİ

                                                                                  
Öğrencilerimizin hızla değişen dünya ile sosyal ve mesleki yaşamlarında etkin iletişim becerilerine sahip olabilmeleri için verimli yabancı dil dersleri;

    İngilizcenin “Yaşam Dili” olarak görüldüğü ve uygulandığı bir eğitim sistemi,
 
    Dil öğretimi müfredatında Avrupa Dil Politikası programı ve ders kaynakları,
 
    1 ve 5. Sınıfta Yoğun İngilizce Programı,
 
    Dil eğitiminde işitsel ve görsel bütünlüğün sağlanması için Akıllı Sınıfları,
 
    Dil eğitimini uygulamalı olarak veren Yabancı Öğretmenler,
 
    “Uzakları Yaklaştırıyoruz” projesi kapsamında çözüm ortağımız Londra’da Marathon Science School işbirliği ile yurt dışı yaz okulları,
 
    Eğlenceli dil oyunları, zengin kaynaklar, sinema gösterileri, yarışmalar ve dramatizasyon çalışmaları,

    Yine “Çok Dilli Yeni Hayat” projesi doğrultusunda 2.yabancı dil olarak Arapça…

 

YUKARI