Karakter Eğitimi

Saray Eğitim Kurumlarında Karakter Eğitimi

Karakter Eğitimi

Karakter eğitimi ile öğrencilerimizin kendisine, ailesine ve milletine faydalı olacak değerleri kazandırmak, ahlaki açıdan gelişimlerine katkıda bulunmak, hayatın gerçek gayesini bulma ve erdemli yaşamak gibi mana arayışlarına sahip olmaları amaçlanmıştır.

- Kendimize özgün “Saray Karakter Eğitimi” müfredatı kapsamında haftalık en az 5 saat manevi eğitim,
- Kendi seviyelerine göre oluşturulan her 10 kişilik küçük gruba bir uzman eğitmen,
- Erkek ve kız öğrenciler için ayrı ayrı tasarlanmış özel karakter eğitim derslikleri,
- Kur’an-ı Kerim, İlmihal, Sure ve Dua ezberleri, Siyer-i Nebi, Tecvit, Adab-ı Muaşeret dersleri ve belirli bir seviyeden sonra Arapça eğitimi,
- Her ay farklı değerler ve bu değerler kapsamında gerçekleştirilen, kısa film, drama, seminer çalışmaları, yarışmalar ve birçok uygulamalar ile öğrenilenleri kazanıma dönüştürme etkinlikleri,
- Karakter eğitimi derslerimiz sadece derslere sıkıştırılmış bir eğitim değil, öğrencinin hayatı boyunca devam eden; okulunda, evinde, sosyal ayatında, arkadaşları arasında ve hayatın her alanında varlığını sürdüren bir eğitimdir.

YUKARI